namiot

Chcemy nowelizacji przepisów o telepracy

W rozwiniętych krajach zachodnich system telepracy działa już od dawna i sprawdza się w praktyce naprawdę znakomicie. Ma on zresztą wiele plusów – zarówno z punktu widzenia pracowników, jak i nas, zatrudniających ich przedsiębiorców. Należy co najwyżej ubolewać nad tym, że nasz rodzimy ustawodawca go nie docenia. Gdyby zaś zostały wprowadzone odpowiednie regulacje pozwalające na zatrudnianie pracowników w tym właśnie systemie, z pewnością ułatwiłoby to niejednej firmie w Polsce funkcjonowanie.

Tymczasem sytuacja przedstawia się w ten sposób, że koszty pracy w naszym kraju są bardzo wysokie. Często porównywane są do kosztów jakie ponoszą pracodawcy w innych państwach należących do Unii Europejskiej i na tym tle wypadają całkiem nieźle, aczkolwiek należy brać poprawkę na to, że standard życia w Polsce a przykładowo w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii jest zupełnie inny. Inne też są zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Co się zaś tyczy telepracy, dotyczące jej przepisy w kodeksie pracy zdecydowanie wymagają nowelizacji. Chodzi generalnie rzecz biorąc o to, aby w praktyce nie było problemów ze stosowaniem tego systemu – obecnie zaś wiąże się to z wciąż piętrzącymi się trudnościami. Taka forma zatrudnienia jest bardzo atrakcyjna i daje spore możliwości – szkoda zatem, że jest przez polskie prawo traktowana w

tak rygorystyczny sposób. Jakie są jej zalety? Można w tym układzie wyeliminować chociażby problem z dojazdem do pracy. Dzięki temu osoby szukające zatrudnienia nie będą się musiały ograniczać jedynie do swego najbliższego otoczenia. Poza ty

pracownicy zyskaliby sporo czasu, który póki co tracą na dojazd. Mogliby go przeznaczyć na zajęcie się własnymi sprawami, podnoszenie zawodowych kwalifikacji czy na opiekę nad dzieckiem. Rzecz jasna nie w każdej branży takowy system dałoby się wprowadzić, ale lista profesji, które mogłyby go stosować jest bardzo długa. Wprowadzenie stosownych regulacji byłoby wyjściem naprzód potrzebom współczesnego rynku pracy. Jednakże póki co w Polsce termin „praca” wciąż pojmowany jest w bardzo tradycyjny sposób – ktoś, kto pracuje koniecznie ma umowę o pracę (czyli jest zatrudniony na etat) i wykonuje swoje obowiązki poza miejscem zamieszkania w ściśle określonych godzinach. Najwyższy czas zacząć zmieniać takie podejście – przyniesie to szereg wymiernych korzyści.

About admin