business-card-427513__180

Chcemy rozwiązań zapobiegających utracie płynności finansowej

Nieterminowe płatności to problem, z którym styczność miał lubproblem.ma każdy przedsiębiorca w Polsce. Ustawodawcy nie obchodzi to, iż po wystawieniu faktury niejednokrotnie musimy czekać bardzo długo na otrzymanie płatności, co w wielu przypadkach zaburza płynność finansową firm. Jej utrata pociąga zaś za sobą bardzo poważne konsekwencje – iluż to przedsiębiorców mogłoby powiedzieć, że to właśnie ten aspekt doprowadził do ich upadku.

Tymczasem kiedy faktura zostaje wystawiona, powstaje obowiązek podatkowy – oczywiście po stronie wystawcy. Trzeba zapłacić VAT bez względu na to czy odbiorca opłacił fakturę, czy też nie. Co prawda znowelizowane zostały przepisy, na mocy których można po pierwsze – szybciej niż do tej pory odzyskać zapłacony podatek, a po drugie – ułatwiające egzekwowanie należności poprzez składanie pozwów elektronicznych. To już krok naprzód, aczkolwiek wraz, by odzyskać własne pieniądze trzeba przejść przez nużące procedury. Niestety, w naszym kraju powszechnie obowiązuje

interesuje czy finansowo jest na takie sytuacje przygotowany), a dopiero potem może dochodzić swych praw. Można się spotkać często z opiniami, że przedsiębiorcy powinni uważać na to z kim robić interesy i że sami są sobie winni, jeśli nie dostają płatności na

czas. Takie podejście uznać by należało za jedno wielkie nieporozumienie – tym bardziej, że takie wypowiedzi przeważnie padają z ust osób nie mających kompletnie zielonego pojęcia o prowadzeniu firmy. Poza tym w naszym kraju zdecydowanie brakuje jakiegoś sensownego sytemu, za pomocą którego w każdej chwili przedsiębiorca mógłby sprawdzić kontrahenta. Powiedzieć, żeby uważać na to z kim się robi interesy jest bardzo łatwo. W praktyce zaś nie jest to wcale takie proste z uwagi na brak narzędzi umożliwiających kontrolę. Nas, przedsiębiorców, oczywiście można do woli kontrolować. Bardzo przydatne byłyby również odgórne rozwiązania z jakich mogłaby skorzystać każda firma, której płynność finansowa jest zagrożona z

niezależnych od niej powodów. To wszystko to jedynie kropla w morzu potrzeb, albowiem udogodnień dla przedsiębiorców powinno być znacznie więcej. Nie chodzi tutaj wcale o jakieś wyjątkowo ulgowe traktowanie, ale o zdrowy rozsądek, którego – takie można czasami odnieść wrażenie – rządzącym brakuje.

About admin