hand-427518__180

Chcemy uproszczonej ewidencji dla mikro spółek z o.o.

Na przestrzeni ostatnich lat mikro spółki handlowe odegrały ogromną rolę w rozwoju rodzimej gospodarki. I tak się nadal zresztą dzieje – jednakże jeśli państwo nie zmieni swego podejścia do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością działających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, trudno oczekiwać tego, iż obszar ten będzie się dynamicznie rozwijał.

Jako przedsiębiorcy chcielibyśmy zaapelować do ustawodawcy o wprowadzenie pewnych zmian, które w ogromnym stopniu ułatwiłyby funkcjonowanie mikro spółkom handlowym. Zdecydowanie na plus postrzegane jest to, że obecnie

zostały stworzona bardzo dobre warunki do powstawania tego typu spółek. Zostało to osiągnięte w głównej mierze poprzez przyśpieszenie procedur rejestracyjnych

oraz obniżenie wiążących się z tym wydatków („odpadły” bowiem opłaty notarialne, które do najniższych nie należały). Zmniejszone też zostały wymogi, jeśli chodzi o minimalny kapitał zakładowy jaki niezbędny jest do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przyznać uczciwie trzeba, że to spore ułatwienia – niestety, mają się one tak na dobrą

sprawę nijak do rzeczywistości. W dalszym bowiem ciągu mikro spółki handlowe muszą się borykać z bardzo wysokimi wymogami ewidencyjnymi. Z jakiego powodu nie mogą one korzystać z uproszczonych form księgowości takich jak ryczałt ewidencjonowany czy księga przychodów i rozchodów? Obowiązki rachunkowe, z których muszą się wywiązywać opisywane tutaj spółki są zazwyczaj kompletnie nieadekwatne do ich możliwości (w tym także finansowych) oraz potrzeb. To kolejny przykład tego, że w Polsce największą wagę przywiązuje się do formalności. Czyżby ustawodawca obawiał się podjęcia odważnych decyzji w tej sprawie? Po co wprowadzać ułatwienia, skoro utrudnień jest jeszcze więcej? Przykre jest to, że małych i średnich przedsiębiorstw rządzący nie doceniają, chociaż naturalnie lubią mówić o ich wielkim znaczeniu dla polskiej gospodarki. Dla przedsiębiorców to tymczasem puste słowa, bo rzeczywistość jest zupełnie inna. Wymienić tutaj można jeszcze szereg innych uproszczeń ewidencyjnych, które przez mikro spółki z ograniczoną odpowiedzialnością byłyby bardzo mile widziane. Oczekiwane zmiany przyczyniłyby się do rozwoju sektora MSP i zachęciłyby ludzi do prowadzenia działalności gospodarczej w tym właśnie obszarze.

About admin