Darowizna samochodu

Darowizna niejedno ma oblicze. Jej przedmiotem bardzo często jest samochód. O czym należy pamiętać przy sporządzaniu takiej umowy? Jakie warunki muszą zostać spełnione, by nabrała ona mocy prawnej?

Temat darowizn, przedmiotem których jest samochód, cieszy się bardzo dużą popularnością. W związku z tym powstało wiele publikacji poświęconych temu zagadnieniu – takich, jak np. tu: http://darowizna.waw.pl/darowizna-samochodu/. Strony przystępujące do zawarcia tego typu umowy powinny mieć na uwadze parę istotnych spraw. Po pierwsze – darowizna auta musi mieć formę pisemną ze wskazaniem na kat notarialny. Dopuszczalne jest pominięcie drogi notarialnej – w takim układzie dokument nabiera mocy prawnej z chwila przekazania samochodu. Po drugie –  darowizna pojazdu powinna zawierać pewne elementy takie jak m.in. data zawarcia umowy, miejscowość, oznaczenie i podpisy strony, a także kilka oświadczeń, np. oświadczenie darczyńcy o braku obciążeń auta zobowiązaniami na rzecz osób trzecich. W umowie darczyńca zobowiązuje się do przekazania pojazdu, zaś obdarowany do jego przyjęcia.

Nie wolno ponadto zapomnieć o tym, iż darowizna auta rodzi skutki podatkowe. Dla każdej grupy podatkowej są określone limity – ich przekroczenie powoduje konieczność uiszczenia podatku. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek – podatku nie trzeba płacić, jeśli strony umowy są członkami najbliższej rodziny, a urząd skarbowy został poinformowany o darowiźnie w przeciągu sześciu miesięcy od jej przekazania.

About redaktor