Donos do urzędu skarbowego

Kwestie związane z przestrzeganiem prawa podatkowego niezmiennie od lat wzbudzają mnóstwo kontrowersji, czego znakomitym dowodem są donosy kierowane do urzędów skarbowych. Kto je pisze i dlaczego? Jaką rolę one spełniają?

Tematyce donosów poświęconych jest wiele artykułów, np. na stronie http://donosimy.waw.pl/. Urzędy skarbowe w Polsce otrzymują ich najwięcej w pierwszych czterech miesiącach każdego roku, na które przypada okres składania obowiązkowych zeznań podatkowych. Podobnie jak np., donos do zus czy donos do pip skarga do urzędu skarbowego nie zawsze jest uzasadniona, a stanowi jedynie efekt uboczny czyichś frustracji i zazdrości. Niemniej jednak – jak twierdzą urzędnicy – wiele donosów zawiera cenne dla skarbówki informacje, które znajdują potwierdzenie w rzeczywistości.

Każdy, kto decyduje się napisać donos do us, powinien nade wszystko skupić się na faktach i przedstawić je w konkretny, zwięzły i czytelny sposób. Wskazane jest też poparcie ich konkretnymi dowodami – mogą to być np. zeznania świadków, fotografie czy nagrania. Pojawia się też przy tej sposobności bardzo ważna sprawa, a mianowicie taka, że donos musi być podpisany. Autor ma prawo zastrzec, iż nie zgadza się na ujawnienie swoich danych – urzędnicy zaś mają obowiązek dostosować się do tej prośby. Skarbówka rzadko kiedy zajmuje się anonimami. Donos można złożyć osobiście, lecz w praktyce preferowane jest wysyłanie go za pośrednictwem poczty – zarówno tradycyjnej, jak i elektronicznej. Potrzebny adres bez problemu da się znaleźć w internecie.

About redaktor