Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Z problemem nieterminowych płatności boryka się w Polsce bardzo wiele firm. W praktyce egzekwowanie należności bywa niezwykle uciążliwe, aczkolwiek istnieją narzędzia, po które w takiej sytuacji może sięgnąć wierzyciel.

Niejednokrotnie upomnienie telefoniczne lub mailowe okazuje się dobrą metodą – zwłaszcza jeśli zaległość powstała stosunkowo niedawno. Na ogół jest efektem niedopatrzenia i upomnienie wystarczy, by dłużnik wywiązał się z obowiązku płatności. Ale nie zawsze tak się dzieje – szczególnie, gdy w rachubę wchodzą należności nie uregulowane już od dłuższego czasu. Jeżeli upomnienia nie przynoszą pożądanych rezultatów, wierzyciel ma prawo skorzystać z rozwiązania, które zostało opisane m.in. tu: http://sciagnijdlug.waw.pl/przedsadowe-wezwanie-do-zaplaty/.

Wysłanie przesądowego wezwania do zapłaty ma na celu nadanie wierzytelności cech wierzytelności wymagalnej, co z kolei daje podstawę, by sprawę skierować na tory sądowe. Dla dłużnika natomiast jest to ostatnia szansa, by uniknąć postępowania sądowego. Aby jednak wezwanie do zapłaty było skuteczne, musi zostać spełnionych kilka warunków. Dotyczą one m.in. formy i treści takiego pisma. Powinno zawierać niezbędne elementy takie jak np. data, miejscowość, podpis wierzyciela lub reprezentującej go firmy windykacyjnej, określenie żądań oraz zagrożenie sądem. Ponadto trzeba bezwzględnie zadbać o to, by wezwanie trafiło do rąk własnych odbiorcy – w związku z tym najlepiej wysłać je listem poleconym z uwagi na opcję potwierdzenia odbioru.

About redaktor